SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   


Måleraflæsning

Vandmålerne aflæses hvert år den 2. eller 3. januar.

Vandværket sørger for aflæsning ved fjernaflæsning ved hjælp af målernes radiosender.

Resultatet  af måleraflæsningen  danner grundlag for forbrugsafgiften, der faktureres i januar måned.

I egen interesse bør forbrugeren dog  aflæse målerstand ligesom det løbende bør kontrolleres, at der ikke er ekstraordinært forbrug grundet utætheder og vandspild.

Afregningen sendes ud medio januar, og skal betales senest den 10. februar. Ved senere betaling tillægges et gebyr på 100,00 kr. uden moms for hver rykker.
Er regningen ikke betalt inden 2 mdr. fra regningens udsendelse, vil der blive lukket for vandet og i den forbindelse opkrævet yderligere et gebyr. Genåbningsgebyret er på 625 kr. inkl. moms. Derudover betales faktiske udgifter ved lukning og genåbning.  

Senest opdateret: 22-02-18