SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   


Forside

Historie

Bestyrelse

Info til forbrugerne

Vedtægter

Regnskab

Takstblad

Regulativ

Analyser

Måleraflæsning

Ejerskifteformular


Registrering af ubenyttede boringer og brønde

Sneslev vandværk er med i Ringsted Vandsamarbejde I/S, som er et samarbejde mellem almene vandværker beliggende i Ringsted Kommune, Ringsted Kommunale Vandforsyning samt Københavns Energi A/S. For at sikre grundvandet skal alle ubenyttede boringer og brønde registreres. Hvis man er vidende om at have en ubenyttet boring eller brønd på sin ejendom, bør man kontakte et medlem af bestyrelsen i Sneslev vandværk og i fællesskab udfylde dette skema. Det er styregruppen for Ringsted Vandsamarbejde I/S der opstiller en prioriteret liste over der boringer og brønde der skal sløjfes i 1. omgang , og samtidig sikrer, at ejerne af de udvalgte boringer og brønde er indforstået med vederlagsfrit at få dem sløjfet. Skulle der være spørgsmål til ovenstående, så kontakt en fra bestyrelsen.

Du kan hente skemaet HER.

For at kunne læse det, skal du bruge Acrobat Reader.

Hvis du ikke har den, kan du hente programmet her: