SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   


Takstblad for 2020

Alle priser er uden moms

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

1. Hovedanlægsbidrag
2. Forsyningsledningsbidrag
3. Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag - betales i henhold til fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder:
Boligenhed 1
Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner)
Med årsforbrug 0 - 500 m3 1
Med årsforbrug 501 - 1.000 m3 2
Med årsforbrug 1.001 - 2.500 m3 3
Med årsforbrug 2.501 - 5.000 m3 5

Ændring i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidragsandele.

Hvis en enkeltforbruger aftager mere end 15 % af det samlede forbrug,
forhandles med vandværket.Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr.

6.000,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)
Ved nyudstykning beregnes speciel pris
kr.

0,00

Stikledningsbidrag pr. stk. kr.

14.000,00


Anlægsbidrag forfalder, når stophane er etableret med vand


Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr.

220,00

Årlig målerafgift pr. måler
160,00
Vandafgift til Vandværket pr. kubikmeter kr.

6,00

Statsafgift af ledningsført vand pr. kubikmeter.
kr
6,18
Grundvandskortlægning pr. kubikmeter kr
0,19

Afgifterne forfalder den 10. februar hvert år.

Prisen pr. kubikmeter udgør i alt kr. 15,46 med moms og afgifter til staten.Gebyrer

Flyttegebyr med måleraflæsning kr.

160,00

Rykkergebyr kr.

100,00

Genåbningsgebyr
(+ faktiske udgifter ved lukning/genåbning)
kr.

500,00


På rykkegebyr beregnes ikke moms.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, og senest 2 måneder efter regningens fremsendelse, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen


Bestyrelsen
Godkendt af Ringsted Kommune den
Senest opdateret: 19-02-2020