SNESLEV VANDVÆRK     
i Ringsted Kommune   

Bestyrelsen

Formand Erik Larsen Lillevang 38 4690 Haslev 56 38 03 67
Eva Møllekær Haslevvej 276 4100 Ringsted 57 64 12 30
Svend Rasmussen Horsetoftevej 18 4100 Ringsted 57 64 1262
Søren Lemming,
Vandværkspasser
Lillevang 4 4100 Ringsted 57 64 14 07
Leo Hansen Haslevvej 387 4100 Ringsted 57 64 11 43
Regnskabsfører Bente Johansen Sneslev Sognevej 22 4100 Ringsted 57 64 11 60

Ønsker du at sende en e-mail til et medlem af bestyrelsen, kan du klikke på navnet på den person, du vil skrive til.
Senest opdateret: 01-11-18